Home

Liptó vármegye

Liptó County - Wikipedi

Liptó County (Hungarian: Liptó vármegye, Latin: Comitatus Liptoviensis, Slovak: Liptovská župa, German: Komitat Liptau, Polish: Komitat Liptów) was an administrative county of the Kingdom of Hungary. Its territory is now in northern Slovaki A vármegye székhelye a a liptói vár, később Németlipcse volt. 1677-től a megye székhelye Liptószentmiklós volt. Története Liptó mint vármegye a 15. század előtt alakult. 1918-ban (megerősítve a trianoni békével 1920-ban) Liptó vármegye az újonnan alakult Csehszlovákia része lett

Liptó. (l. a mellékelt térképet), hazánk duna balparti részénekegyik vármegyéje; határai É-on Árva vármegye és Galicia, K-en Szepes, D-enGömör és Zólyom, Ny-on Turóc vármegye; határai majdnem kivétel nélkültermészetesek. Területe 2257,54 km2 A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások. Het comitaat Liptó (Hongaars: Liptó vármegye, Latijn: comitatus Liptoviensis) is een historisch Hongaars comitaat, dat bestond tussen de 13e eeuw en 1920.De hoofdplaats was tussen de 13e en 15e eeuw het kasteel van Liptó en na de verwoesting daarvan tot 1667 Németlipcse.Van 1667 tot 1920 was Liptovský Mikuláš de hoofdstad van het comitaat..

Serenata Hungarica - Deutsche HM: 88697911052 - CD

Liptó vármegye - Wikiwan

Pongrácz család – Wikipédia

Liptószentmiklósi járás. A Liptószentmiklósi járás (Okres Liptovský Mikuláš) Szlovákia Zsolnai kerületének közigazgatási egysége. Területe 1323 km², lakosainak száma 72 627 (2011), székhelye Liptószentmiklós (Liptovský Mikuláš). A járás területe teljes egészében az egykori Liptó vármegye területe volt Liptó vármegye, 13. sz.-1918. dec.: közigazgatási terület Északnyugat-Magyarországon, a Felvidéken, az Északkeleti-Kárpátok egyik zárt medencéjében. - É-on Árva vm. és országhatárral Galícia, K-en Szepes vm., D-en Gömör és Zólyom vm., Ny-on Turóc vm. határolta.Ter-én a Központi-Kárpátok, az Alacsony-Tátra és a Nagy-Fátra hegyeivel Mo. leghegyesebb vármegyéi. Vármegyék könyve A következő hónapokban vármegyénként, ábécé sorrendben közöljük Bencsik Gábor dupla kötetének online változatát, korabeli, nagyrészt színes képeslapokkal, valamint Kogutowicz Manó 1905-ben megjelent vármegye-atlaszának nagyítható térképeivel illusztrálva Liptó vármegye / Megjelent: (1811) Liptó vármegye / Megjelent: (1869) Liptó vármegye 1870-ik évi népszámlálásának eredménye

This page was last edited on 27 June 2018, at 18:09. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply Amikor fontos, hogy a keresett feltételek egymástól meghatározott távolságra legyenek. - csak azokat a találatokat adja vissza, amiben az idézőjelben lévő feltételek szerepelnek, méghozzá pontosan a megadott formátumban.Pl. Petőfi Sándor keresés azon találatokat adja vissza csak, amikben egymás mellett szerepel a két kifejezés (Petőfi Sándor) 1. (szentiváni), felsőmagyarországi nagy kiterjedésü nemes család, Liptó vármegye legrégibb és azután több vármegyében elágazott egyik legrégibb ősi nemzetsége, egyazon törzsből a Pongrác, Szmrecsányi, Baán, Pottornyay családokkal, kikkel címerük is egyező s századokon keresztül sógorsági összeköttetésben az ország nagy számu főnemes nemzetségeivel

Liptó vármegye

A vármegye története . A honfoglalás idején a vármegye egész területe gyakorlatilag lakatlan erdőség, királyi birtok volt, az egykor hatalmas Zólyom megye részeként. A XI-XIII. század során fokozatosan északról és keletről érkező szláv telepesek népesítették be, neve is szláv eredetű (Orava, Horava - Hegyes) Das Komitat Liptau (dt. auch Liptauer Gespanschaft; ungarisch Liptó vármegye, lateinisch comitatus Liptoviensis, slowakisch Liptovská župa) ist eine historische Verwaltungseinheit (Gespanschaft/Komitat) im Königreich Ungarn.. Die gleichnamige Landschaft liegt in der Mittelslowakei.Ihr slowakischer Name Liptov wird jetzt als inoffizielle Bezeichnung für das Gebiet und als offizielle. A 1. oldal. Talált 1 mondatot a Liptó vármegye kifejezésre.Találat ebben: 1 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja 3 11. Pongrácz család levéltára: Liptó vármegye ítélımesterének oklevele a Pongrácz testvérek közötti osztályegyezségrıl. 1339. [MMgM. AI. 5527/5.] DF: 274552 12. Pongrácz család levéltára: A Liptó megyei alispán, Thomas oklevele a Bodugazonfalvai, Liptó megyei congregatio döntésérıl a Pongrácz család tagjai közötti birtokosztály ügyében. 1350 Járási beosztás. Liptó vármegye a 19. század közepéig általában négy, majd három járásra oszlott, ezek határai azonban gyakran változtak. 1886-tól volt a járásoknak a vármegye által kijelölt állandó székhelye, addig a főszolgabíró mindenkori lakhelye számított a székhelynek. Ekkortól kezdve három járás állt fenn folyamatosan változatlan székhellyel, és.

Liptó - Lexiko

geographic_facet:Liptó vármegye Keresés: úttérkép Eredmények 1 - 3 de 3 kereső kifejezés: : 'úttérkép', Keresési idő: : 0.02s . Rendezés Oldal kiválasztása | a választással: 1 . Ideal Charte deren vereinigten Comitäten Arwa, und Lyptau, und allen sowohl Haupt, als auch privat Strassen Zügen, so aus diesen Comitäten. Fejérpataky (Kelecsényi), Liptó vármegye törzsökös családja. Milath törzséből származik, a ki 1248-ban atyjával és testvéreivel, mint a királyi erdőségek őre Verbicha és Okalicsna közt három eke földet nyert adományul. 1274-ben Milath már Likwán birtokos Puschói Marczibányi Imre, Trencsén vármegye alispánja és követe 1000 frt. Halácsi Halácsy László, Hont várm. első alispánja és követe 1000 frt. Szentmiklósi és óvári Pongrácz Imre, kir. tan., Liptó vármegye első alispánja és követe 1000 frt. Kazinczi Kazinczy Dénes, Bihar vármegye alispánja és követe 1000 frt Liptó (szlovákul: Liptov; latinul: Liptoviensis, Lyptoviensis, Liptaviensis, Liptovium, németül: Liptau; lengyelül: Liptów) a Magyar Királyság közigazgatási területe, vármegyéje volt. Jelenleg területe Észak-Szlovákiában található.A terület mára közigazgatási egységét elvesztette, a névvel a történelmi régióra ill. az egykori vármegyére való utalásként. Het comitaat Liptó (Hongaars: Liptó vármegye, Latijn: comitatus Liptoviensis) is een historisch Hongaars comitaat, dat bestond tussen de 13e eeuw en 1920. De hoofdplaats was tussen de 13e en 15e eeuw het kasteel van Liptó en na de verwoesting daarvan tot 1667 Németlipcse. Van 1667 tot 1920 was Liptovský Mikuláš de hoofdstad van het comitaat

Liptó vármegye [S 75 - No

Azonosító: DKA-000578 URL: https://dka.oszk.hu/000500/000578 Dátum: 2007-08-28 Számláló: 248 64 Vármegye címere Abaúj-Torna Alsó-Fehér Arad Árva Bács-Bodrog Baranya Bars Békés Bereg Beszterce-Naszód Bihar Borsod Brassó Csanád Csík Liptó Máramaros Maros-Torda Moson Nagy-Küküllő Nógrád Nyitra Pest-Pilis-Solt-Kiskun Pozsony Sáros Somogy Sopron Szabolcs Szatmár.

A Fekete-Vág Liptó vármegye DK-i szögletében, az Alacsony-Tátra Királyhegye tövében, több forrásból fakad; igen szép keskeny völgyben eleintén ÉNy., majd Ny. felé folyik; hossza mintegy 40 km. Az egyesült Vág folyó a széles liptói lapályra lépve ki, kisebb-nagyobb kanyarodásokkal egészben véve K-Ny-i irányt követ; Rózsahegynél az a hosszu szoros képződik, mely a Nagy-Fátra hegységet az árva-liptói mészkőhegységtől választja el s mely az Árva folyó. Liptó vármegye térkép 1904, megye, Nagy - Magyarország, eredeti, Kogutowicz Manó, atlas

F ő c í m : Liptó vármegye. B e s o r o l á s i c í m : Liptó vármegye. E G Y É B C Í M . E g y é b c í m : Liptó vármegye közlekedési térkép 1869. M i n ő s í t ő : fiktív cím. A L K O T Ó Illésházy-kúria, amely a 18. században Liptó vármegye első székhelye volt Liptószentmiklóson, egészen 1793-ig, amikor is befejezték a tér közepén az új vármegyeház építését Liptó vármegye: Dátum: 2008-11-01. Frissítés: 2009-03-01 14:06:14. Földrajz: Északi felén az Árva-Liptói-mészkőhegység, a Liptói-havasok és a Magas-Tátra nyugati része, déli felén pedig a Nagy-Fátra és az Alacsony-Tátra hegytömbjei emelkednek. Legjelentősebb folyóvizei a Fekete- és a Fehér-Vág egyesüléséből. Vásárolja meg a Galéria Savaria online piactéren: Régi nyomat, térkép 1899-ből Tervezte: Gönczy Pál Posner Károly Lajos és fia térképészeti műintézete metszése és nyomása Magyarország kézi atlaszának térképe Lap mérete: 24,0 x 30,0 cm nincs hajtva, tetején a papír kicsit hullámo Liptó vármegye nemes családjai Szluha Márton Heraldika kiadó, 200

Liptó (comitaat) - Wikipedi

 1. A Liptó vármegyében készült felvételek katalógusa. A korabeli Liptó vármegye a jelenlegi Szlovákia területén található. Innen 10 darab 13*18 cm-es üveg negatív felvételünk van. Érdekes, hogy a felvételek egy nap alatt készültek
 2. Liptó vármegye északi részén, Csorba község határában, 1346 m tengerszint feletti magasságon található a Kárpát-medence egyik legismertebb és turisták által leglátogatottabb tengerszeme. 1644-ben említik először, Csorba község lakosai 1860-ban megpróbálták leereszteni, hogy az értéktelen pocsolya helyén értékes.
 3. Honterus | 79. aukció | Liptó vármegye földtani térképe. Egy lap Liptó vármegye ismeretéhez. Közigazgatási, törvénykezési, képviselőválasztási.
 4. Mű típusa: Cikk, tanulmány, mű Rovatcím: Hajdani vármegyéink: Befoglaló folyóirat/kiadvány címe: Belvedere Meridionale: Dátum: 200
 5. Liptó vármegye nemes családjai. Bács-Bodrog vármegye nemes családjai. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más.
 6. Liptó vármegye a mai Szlovákia területén van. 10 darab 13*18 cm-es negatívot őrzünk erről a területről. Vetítés. Megtekintés: 11 fotók . Máramaros. A korabeli Máramaros megye nagyon eltért a maitól. A jelenlegi máramarosi-medencén kívül, átnyúlt a Tiszán a jelenlegi Ukrajna területére. A 47 felvételből 7 darab 13.
 7. Veszprém, Fejér és Vas vármegye (Nagy Iván I-II; Turul 1,273,304. németújvári Batthyány Albert (okirati előfordulása: 1403-1435) † 1435 - 1443 között 636,652. németújvári Batthyány András (okirati el őfordulása: 1438-1476) † 1476. júl

Zólyom vármegye (lat. comitatus Zoliensis), 1339-1919. jún.: közigazgatási terület a Magyar Királyság É-i részén, a Felvidéken. - É-on →Liptó vármegye, K-en →Gömör vármegye, DK-en →Nógrád vármegye, DNy-on →Hont vármegye, Ny-on →Bars vármegye, ÉNy-on →Turóc vármegye határolta. É-i részén az Alacsony-Tátra emelkedik, a Gyömbér (2045 m. tszf.) és. Komárom vármegye 1673 évi nemesi összeírása. Liptó vármegye Bilkei Gorzó Bertalan: Hamisított, javított és kétséges címeres nemes levelek. Erdély B. Boér Géza: Örökösödési osztályrész a Balla testvérek közt. Kérdések Feleletek 3. szám Baán Kálmán: Zrinyi Ilona Liber Regiusa

A KÁRPÁT-MEDENCE PEREMÉN A 18. századi Liptő vármegye történeti néprajzához . UDVARI ISTVÁN-VIGA GYULA A magyar néprajz az elmúlt évtizedek során már nem (elsőso Tanított Rózsahegyen (Liptó vármegye), ahol 1912-ben megalapította a Liptó Megyei Múzeumot. Tanított Veszprémben, és 1918-ban filozófiából bölcsészdoktori diplomát szerzett. Magyaróváron 1919-1921 közötti években tanított. Itt ismerkedett meg Sándor Annával, akit 1921-ben, miután kilépett a piarista rendből.

Luby (Bendekfalvi) Liptó vármegye törzsökös családja, mely közös törzsből származik a Benedekfalvi Detrich, Kiszely, a Horai Horánszky és a Liptószentandrási Andreánszky családdal. A Luby nevet legelőször Mihály vette fel 1500-ban, két fia I. Gáspár és I. György (1541-1565) terjeszté tovább a családot.. 38. § Damasdot: Turócz vármegye épitse; 39. § Gyarmatot: Liptó vármegye épitse; 40. § Szögyént: Esztergom vármegye épitse; 41. § Füleket: Kis-Hont vármegye és Nógrád vármegyének egyik járása épitsék, a hová az ország felső részeinek a vármegyéi is rendeljenek ki valamit VÁRMEGYE TÉRKÉP TÉRKÉPEK: 64 vármegye térképe papír vagy feszített vászon kivitelben vármegye térkép térképe Liptó vármegye jelenti főispánjának Illyésházy Istvánnak, hogy mai napon Német Lipcsén tartott közgyűlésén Szent-míklósi Pongracz Mihály alispán és Pruzsinszky Miklós szolgabiró azt jelentették, hogy midőn ők a vármegye parancsából s a pozsonyi orsz

Liptó vármegye nemes családjai. Szluha Márton Liptó vármegye nemes családjai. Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont. megrendelem ide . elfogyott . Hasonló cimű könyvek. James Clavell. A nemes ház I-II. 2 ajánlat. 5 999 Ft-tól . Han Kang. Nemes teremtmények. 2 ajánlat. 2 249 Ft-tól Liptó vm (2) - Magyar történelmi-, település-, családi címerek, üvegfestmények. Weblap látogatottság számláló: Mai: 37 Tegnapi: 50 Heti: 206 Havi: 1 20 Vásárolja meg a Vaterán egyszerűen, akár regisztráció nélkül: 2 300 Ft - LIPTÓ VÁRMEGYE 1913 - Kogutowicz: Megyei térképek. Mérték 1 : 400 000. Magyar Földrajzi Intézet Rt. Ez az első vászonra vont a megyei térképek közül, amelyikkel találkoztam. Mérete 29 x 35 cm. , Ajánlott levélként 575 Ft /doBB (meghosszabbítva: 2969396321 Liptó vármegye Hamisított, javított és kétséges címeres nemes levelek. Kamarások névsora. 2. szám A szeökeffalvi Szent-Miklósy alias Kovách család krónikája. Köveskál és Kővágóőrs nemes és agilis urai. Dr. báró Nyáry Pál: Virágszirmok egy magyar Nagyasszony életéből

Liptó - Wikipedi

 1. tegy 40 km. Az egyesült Vág folyó a széles liptói lapályra lépve ki, kisebb-nagyobb kanyarodásokkal egészben véve K-Ny-i irányt követ.
 2. A Magyar Névarchívum Kiadványai 43. Sorozatszerkesztő: Hoffmann István és Tóth Valéria Készült az MTA-DE Magyar Nyelv- és Névtörténeti Kutatócsoport programjána
 3. Liptó vármegye 100 Máramaros vármegye 101 Modrus-fiume 103 Moson vármegye 104 Nógrád vármegye 105 Nyitra vármegye 109 Pest vármegye 114 Pilis vármegye 115 Pozsega vármegye 131 Pozsony vármegye 132 Sáros vármegye 140 Somogy vármegye 143 Sopron vármegye 146 Szabolcs vármegye 15
 4. Ismét itt vagyunk, Felső-Magyarország bércvilágában, hogy alaposan szemügyre vegyük az egykori Árva- és Liptó vármegye határán, a Liptói-medence fölé magasodó Kócs-havas égretörő sziklabérceit. A Felvidék északi részén a Vág kitáguló völgyére ereszkedő mészkőhegység -híres-neves szomszédai árnyékában.
 5. Abaúj vármegye: 3: Arad vármegye: 8: Árva vármegye: 11: Bács vármegye: 12: Bács-kiskun: 15: Baranya vármegye: 16: Bars vármegye: 21: Békés vármegye: 23.
 6. . — Kapcsolatosan az 1875

A Magyar Királyság vármegyéinek listája (1881-1920

Zemplén vármegye és Sátoraljaújhely (Magyarország vármegyéi és városai, 1905) ZEMPLÉN VÁRMEGYE NEMES CSALÁDAI - Olchváry - Okolicsányi - Ormós - Orosz - Palásthy - Péterffy - Péchy - Perényi - Pethő - Pilisy - Pintér - Pogány - Potoczky - Pottornya 5 Tänze - Codex der Anna Szirmay Keczer, Szepes/Liptó vármegye, ca. 1730 · Accentus Austria · Traditional Serenata Hungarica ℗ 2012 Sony Music Entertainment Germany GmbH Released on: 2012-04-1 Hazánk Tisza-jobbparti részében található, a Sajó és a Rima felső folyásánál. Határai északon Liptó és Szepes, keleten Abaúj-Torna, délen Borsod és Heves, nyugaton Nógrád és Zólyom vármegyék. Gömör vármegye székhelye Gömör, vagyis a mostani Sajógömör, illetve a gömöri vár volt, majd a XVIII. század elejétől pedig Pelsőc

Gyalókay, Jenı. Bihar vármegye és az útólsó nemesi insurrectio . Nagyvárad, 1902. Horánszky, Pál. Liptó vármegye az 1790-1843. évek között kiadott nemességigazoló és egyéb-bizonyítványok jegyzéke . Budapest, 1940. Horváth, Sándor. A M.Kir. Országos Levéltárnak az 1886-1907. években bemutatott czímeres nemeslevelek. Papírrégiség minden olyan dolog, ami papírból van és régi: képes levelezőlap, levélboríték, bélyeg, stb. Régi az, ami az 1960 előtti korszakból, vagy a XIX. századból vagy még régebbi korokból származik Liptó vármegye: Forrás: gyal(610) ETO (439.22-35Liptó) Lásd még átfogóbban: Dunáninneni kerület: Magyarország 1876-1920 között: Pozsonyi kerület (1850-1867) Lásd még részletesebben: Liptószentmiklósi járás: Liptóújvári járás: Németlipcsei járás: Rózsahegy: Rózsahegyi járás: Lásd még oksági összefüggésben. Listen to 5 Tänze - Codex der Anna Szirmay Keczer, Szepes/Liptó vármegye, ca. 1730 on Spotify. Traditional · Song · 2012

Het comitaat Liptó (Hongaars: Liptó vármegye, Latijn: comitatus Liptoviensis) is een historisch Hongaars comitaat, dat bestond tussen de 13e eeuw en 1920.De hoofdplaats was tussen de 13e en 15e eeuw het kasteel van Liptó en na de verwoesting daarvan tot 1667 Németlipcse.Van 1667 tot 1920 was Liptovský Mikuláš de hoofdstad van het comitaat A Magyar Vármegyék Chat, itt nincsenek határok! csevegj velünk regisztráció nélkül. Liptó vármegye plébániái egyetlen alesperesi kerületet képeztek, és a Honti főesperesség plébániái között foglaltak helyet. Liptó plébániáinak száma 20, a káplánságoké 3. A Vegyes Bizottság határozata alapján a kerületet a létrejött Szepesi egyházmegye területéhez csatolták Kis-Küküllő vármegye 117 Liptó vármegye 118 Moson vármegye 119 Sáros vármegye 120 Somogy vármegye 121 Szepes vármegye 122 Tolna vármegye 123 Turóc vármegye 124 Ugocsa vármegye 125 Zólyom vármegye 126 Felhasznált irodalom 127.

Bóca (Liptó vármegye) 3.2. Dobsina (Dobschau - Gömör és Kishont vármegye) 3.3. Lassúpatak (Stillbach - Szepes vármegye) 3.4. Rimabánya (Gömör és Kishont vármegye) 3.5. Rudabányácska (Szépbánya - Zemplén vármegye) 3.6. Sóvár (Eperjes - Sáros vármegye) IV. Az ÉK-i bányavidékre vonatkozó forráso https://heraldika.blog.hu/atom blfr4@http://blog.hu ©2020 blog.hu https://heraldika.blog.hu/2015/08/19/szolnok-doboka_varmegye_cimere_budapest_orszaghaz_43

64 vármegye címere

Vármegyék nemes családjai - Szluha Márton Arcanu

Az 1779 óta kihirdetett nemes családok

 1. A vármegye politikai állásfoglalását tekintve a XVIII. században, egy országgyűlést, az 1790-91-es, amúgy is teljesen ellenzéki hangulatú országgyűlést kivéve, ugyan ingadozó, de végeredményben kormánypárti, vagyis a kormányzatot támogató vármegyék közé tartozhatott. Zólyom, Liptó, Turóc, Árva) és a.
 2. Minták Vármegye, megye, település címerek - Magyar történelmi-, település-, családi címerek, üvegfestmények
 3. Könyv: Szlovák mezővárosok népélete Mária Terézia korában - Adatok Pozsony vármegye XVIII. századi történetéhez - Udvari István |..
 4. A kormányzó [Ampringen János Gáspár] levele arról, hogy a vármegye nevezze meg a néppel er őszakoskodó csapatokat illetve tiszteket. 18. (387.) 6. p. A kormányzó [Ampringen János Gáspár] levélben tudatja a vármegyével, hogy a király ellen lázadók már Liptó vármegyéig, sőt az ország alsób
 5. Főalak: Hány bejegyzésben szerepel: Egyéb névváltozatok: Előfordulás nem keltezési helykén
 6. Liptószentmiklós a trianoni békeszerződés előtt Magyarországhoz tartozott, Liptó vármegye székhelye volt. A 20. század folyamán 13 egykor önálló községet ( Alsórásztok és Felsőrásztok , Andaháza , Andrásfalu , Benic , Bodafalu , Csemic , Deménfalu , Illanó , Kispalugya , Okolicsnó és Sztosháza , Plostin , Verbic és Vitálisfalu ) olvasztott magába
 7. Solymos vára - Lippa, Erdély, Temes vármegye Somoskői vár - Sátorosbánya, Felvidék Szabolcsi földvár - Szabolcs, Magyarország, Szabolcs vármegye Szarvaskő vára - Döbrönte, Magyarország Szentmária favár - Liptószentmária, Felvidék, Liptó vármegye Szigeterdő tornya - Dombóvár, Magyarország, Tolna vármegye
Magyar Néprajz III

Liptó vármegye térképe [DKA metaadatok

 1. A település közigazgatásilag Liptó vármegye Rózsahegyi járásához tartozott és 1910-ben 1943 lakosa volt. Az összes lakosságból 7 magyarnak, 1911 pedig szlováknak vallotta magát, a lakosság többi része egyéb népcsoportokhoz tartozott. Az összes lakosságból 1914 fő római katolikusnak, 20 fő pedig evangélikusnak.
 2. Abaúj. Újvár. Abaújvár (-1647) Kassa (1647-1881) Abaúj-Torna (1881-1945) Kassa (1881-1920) Abaújszántó, Szikszó. Szikszó (1920-1938) Kassa (1938-1945
 3. Cím(ek), nyelv; része Gömör Néprajza 35. szám nyelv: magyar: Tárgy, tartalom, célközönség; tárgy: Vay Ádám (1657-1719) (II. Rákóczi Ferenc udvari.

Liptó vármegye nemes családjai-Szluha Márton-Könyv

Liptó vármegye XVI. századi címere. Nagyküküllő vármegye. Somogy vármegye. Települések címerei a történelmi Magyarország területén. Fiume. Székelypálfalva. Megyecímerek a határon innen. Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Csongrád megye. Somogy megye. Települések címere a határon innen. Abaliget. Acsád Áttekintés a Teleki József: Hunyadiak kora Magyarországon VI. 1. részében (1863) tárgyalt vármegyékről. 1. Moson vármegye 2. Sopron vármegye 3. Győr vármegye 4. Veszprém vármegye 5. Zala vármegye 6. Vas vármegye 7. Somogy vármegye 8. Baranya vármegye 9. Tolna vármegye 10. Fejér vármegye 11. Solt vármegye 12. Komárom vármegye 13. Pozsony vármegye 14. Trencsén. 5. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye. 264 : IV. Tisza jobb partja Ismét itt vagyunk, Felső-Magyarország bércvilágában, hogy alaposan szemügyre vegyük az egykori Árva- és Liptó vármegye határán, a Liptói-medence fölé magasodó Kócs-havas.

Soretz sír - Budapest, Fiumei úti temető - Heraldika

Az ODR-kereső az alábbi forrásokban keres: Corvinus Kutatások, DEA, EPA, HUMANUS, MATARKA, MOKKA, ND Liptó vármegye nemes családjai. elfogyott. Szluha Márton. Felvidéki nemes családok I. elfogyott. Szluha Márton. Vas megye nemes családjai: Leszármazási táblák. elfogyott. Szluha Márton. Vas vármegye nemes családjai - Leszármazási táblák. elfogyott. Szluha Márton

Liptó vármegye címere az Országház épületén a Kossuth téren. Liptó vármegye címere - Budapest, Országház. Zala vármegye címere az Országház épületén a Kossuth téren. Zala vármegye címere - Budapest, Országház. Veszprém vármegye címere az Országház épületén a Kossuth téren Liptó vármegye Komitat Liptau VIAF ID: 246947019 (Geographic) Permalink: http://viaf.org/viaf/24694701 Eladó használt VESZPRÉM VÁRMEGYE - Kogutowicz: Megyei térképek (VÁSZONRA VONT) Vásárolj azonnal, licitálj aukciókra, vagy hirdesd meg eladó termékeidet

Kolozs vármegye térkép 1894 (2), lexikon melléklet, Gönczy

Liptószentmiklósi járás - Wikipédi

Magyar Néprajz III
 • Öv hossza.
 • Egyben sült tarja mártással.
 • Barna férfi öv.
 • Paradicsombefőzés recept.
 • Rácz jenő.
 • Fogyókúrás viccek.
 • Növényi sejt felépítése és jellemzése.
 • Seraph of the End Episode list.
 • Kérelem büntetés elengedésére.
 • Tornádó elektromos kerékpár árgép.
 • Ford sync 3 frissítés.
 • Android rom telepítés pc ről.
 • Proda projektoros ébresztőóra.
 • Megható búcsú a tanároktól.
 • Currys zöldséges rizs.
 • Szent korona törvény.
 • Copaiba olaj daganat.
 • Kecsua nyelv tanulás.
 • Inuyasha anime.
 • Pásztor munkáját segítő legényke.
 • Vállízület latinul.
 • Fapapucs rendelés.
 • Hálásan köszönöm.
 • 3 rétegű légpárnás fólia.
 • Yamuna mandulamagos szappan.
 • Devergo orosháza.
 • Wreck It Ralph online.
 • Fagyasztott szójabab elkészítése.
 • Baraka.
 • Windows 10 kezdőképernyő visszaállítása.
 • 1992 eb selejtező.
 • Veterán újpesti labdarúgó béla.
 • Fertő tó wellness.
 • Hibrid oktatás jelentése.
 • Screenr theme wordpress.
 • Platform magassarkú csizma.
 • Magyarország kvíz kérdések.
 • Oszcilloszkóp fázisszög mérés.
 • World of Warcraft online.
 • Panasonic sd zb2512 használati útmutató.
 • Kiköltözés ausztráliába.